پارسیـان لیفتـراک لوتوس ماشین

عاملیت فروش و خدمات پس از فروش آسان خودرو کد-105

(سهامی خاص)
آسـان خـودرو
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فــروش اقســاطی
 پــرداخت اعتبــاری
 ارائه تسهیلات ویــژه
 فروش و خدمات پس از فروش جرثقیل های ZOOMLION
 در ظرفیت های 25 الی 220 تن
  با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 فروش و خدمات پس از فروش بیل هیدرولیک ZOOMLION
 همراه با وارانتی 1 سـاله یا2500سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 دامپتراک NHL
 در ظرفیت های 35-60-100 تن
 وارانتی 1 سـاله یا 5000 سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 فروش تاور کرین ZOOMLION
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله
 با ظرفیت های6-8-10-12-16 و 25 تن
 فروش و خدمات پس از فروش لودر چرخ لاستیکی FIXTECH-CG
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فروش اقساطی و پرداخت اعتباری

اخبار سایت شرکت پارسیان لیفتراک لوتوس ماشین


تحويل جرثقيل QAY2000 به شرکت نينگشيا جوليشن توسط زوم لايون
شرکت زوم لايون و شرکت صنعتي "نينگشا جوليشن" مراسمي را با حضور مديران ارشد شرکت زوم لايون و مشتريان، در روز 12 ژانويه، جهت تحويل جرثقيل QAY 2000 all-terrain در چانگشا برگزار نمودند.

فروش فوق العاده، اعتباري و بدون بهره بيل هاي مکانيکي سانوارد
فروش فوق العاده، اعتباري و بدون بهره تعداد معـدودي بيل 230 سانوارد، بيل 360 سـانوارد، ميني لـودر3210 سانــوارد و لــودر 5 تن برقي با شرايط فروش اعتباري بدون بهره

پروژه جديد خدمات پس از فروش شرکت پارسيان ليفتراک لوتوس ماشين
پروژه بازديد هاي دوره اي و سرويس، نگهداري ليفتراک در شرکت پارسيان ليفتراک لوتوس ماشن، طراحي گرديده و در حال اجرا مي باشد.

کسب عنوان عامليت برتر خدمات پس از فروش
دريافت تنديس عامليت برتر در زمينه خدمات پس از فروش توسط شرکت پارسيان ليفتراک لوتوس ماشين  هتل المپيک - خرداد ماه 1395

کسب تنديس رتبه برتر فروش و خدمات پس از فروش در سال 1394
کسب تنديس رتبه برتر خدمات پس از فروش آسان خودرو و قرارگيري در رده بندي 10 عامل برتر فروش آسان خودرو

کسب تنديس رتبه برتر خدمات پس از فروش آسان خودرو در سال 1393
کسب تنديس مقام برتر عامليت برتر خدمات پس از فروش شرکت آسان خودرو توسط شرکت پارسيان ليفتراک

استقرار تاورکرين زوم لايون در پروژه هاي NCC هندوستان
تاورکرين TCT7527-20 زوم لايون در پروژه ساخت برج هاي خنک کننده شرکت NCC هندوستان