پارسیـان لیفتـراک لوتوس ماشین

عاملیت فروش و خدمات پس از فروش آسان خودرو کد-105

(سهامی خاص)
آسـان خـودرو
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فــروش اقســاطی
 پــرداخت اعتبــاری
 ارائه تسهیلات ویــژه
 فروش و خدمات پس از فروش جرثقیل های ZOOMLION
 در ظرفیت های 25 الی 220 تن
  با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 فروش و خدمات پس از فروش بیل هیدرولیک ZOOMLION
 همراه با وارانتی 1 سـاله یا2500سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 دامپتراک NHL
 در ظرفیت های 35-60-100 تن
 وارانتی 1 سـاله یا 5000 سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 فروش تاور کرین ZOOMLION
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله
 با ظرفیت های6-8-10-12-16 و 25 تن
 فروش و خدمات پس از فروش لودر چرخ لاستیکی FIXTECH-CG
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فروش اقساطی و پرداخت اعتباری

تجهیزات ساختمانیتــاور کـریـن

تاور کرین زوم لایون TC5613-6

تاور کرین زوم لایون مدل: TC5613-6

مدل ارتفاع استاندارد (m) طول جیب (m) حداکثر ظرفیت باربرداری (t) ظرفیت باربرداری در نوک جیب (t)
TC6513-6 40.5 56 6 1.3
جهت مطالعه مشخصات فنی این مدل تاورکرین مانند شعاع دسترسی، ساختار ارتفاعی، مشخصات وزنه های تعادل و انواع مکانیزم های حرکتی،لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعه فرمایید...

تاور کرین زوم لایون TC6016A-8

تاور کرین زوم لایون مدل: TC6016A-8

مدل ارتفاع استاندارد (m) طول جیب (m) حداکثر ظرفیت باربرداری (t) ظرفیت باربرداری در نوک جیب (t)
TC6016A-8 60 60 8 1.6
جهت مطالعه مشخصات فنی این مدل تاورکرین مانند شعاع دسترسی، ساختار ارتفاعی، مشخصات وزنه های تعادل و انواع مکانیزم های حرکتی،لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعه فرمایید...

تاور کرین زوم لایون TC6517B-10

تاور کرین زوم لایون مدل: TC6517B-10

مدل ارتفاع استاندارد (m) طول جیب (m) حداکثر ظرفیت باربرداری (t) ظرفیت باربرداری در نوک جیب (t)
TC6517B-10 52 65 10 1.7
جهت مطالعه مشخصات فنی این مدل تاورکرین مانند شعاع دسترسی، ساختار ارتفاعی، مشخصات وزنه های تعادل و انواع مکانیزم های حرکتی،لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعه فرمایید...

تاور کرین زوم لایون TC7030B-12

تاور کرین زوم لایون مدل: TC7030B-12

مدل ارتفاع استاندارد (m) طول جیب (m) حداکثر ظرفیت باربرداری (t) ظرفیت باربرداری در نوک جیب (t)
TC7030B-12 54 70 12 3
جهت مطالعه مشخصات فنی این مدل تاورکرین مانند شعاع دسترسی، ساختار ارتفاعی، مشخصات وزنه های تعادل و انواع مکانیزم های حرکتی،لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعه فرمایید...

تاور کرین زوم لایون TC7035B-16

تاور کرین زوم لایون مدل: TC7035B-16

مدل ارتفاع استاندارد (m) طول جیب (m) حداکثر ظرفیت باربرداری (t) ظرفیت باربرداری در نوک جیب (t)
TC7035B-16 61.5 70 16 3.5
جهت مطالعه مشخصات فنی این مدل تاورکرین مانند شعاع دسترسی، ساختار ارتفاعی، مشخصات وزنه های تعادل و انواع مکانیزم های حرکتی،لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعه فرمایید...

تاور کرین زوم لایون TC7052-25

تاور کرین زوم لایون مدل: TC7052-25

مدل ارتفاع استاندارد (m) طول جیب (m) حداکثر ظرفیت باربرداری (t) ظرفیت باربرداری در نوک جیب (t)
TC7052-25 73 70 25 5.2
جهت مطالعه مشخصات فنی این مدل تاورکرین مانند شعاع دسترسی، ساختار ارتفاعی، مشخصات وزنه های تعادل و انواع مکانیزم های حرکتی،لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعه فرمایید...

پمپ های بتن هوایی

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل 33x-4z

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل: 33X-4Z

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
33X-4Z 33 28.9 20.1 120 365
این پمپ بتـن مجهـز به سیستم انتقال قدرت Stiebelآلمــانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بـی سیم می باشد. جهـت مطالعه مشخصات فنی این پمپ بتن هوایی، لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعـه فرمـایید...

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل 37x-4z

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل: 37X-4Z

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
37X-4Z 37 33 23.8 120 270
این پمپ بتـن مجهـز به سیستم انتقال قدرت Stiebelآلمــانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بـی سیم می باشد. جهـت مطالعه مشخصات فنی این پمپ بتن هوایی، لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعـه فرمـایید...

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل 40x-5rz

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل: 40X-5RZ

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
40X-5RZ 40.5 36.5 27 120 270
این پمپ بتـن مجهـز به سیستم انتقال قدرت Stiebelآلمــانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بـی سیم می باشد. جهـت مطالعه مشخصات فنی این پمپ بتن هوایی، لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعـه فرمـایید...

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل 47x-5rz

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل: 47X-5RZ

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
47X-5RZ 47 42.7 33.4 120 270
این پمپ بتـن مجهـز به سیستم انتقال قدرت Stiebelآلمــانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بـی سیم می باشد. جهـت مطالعه مشخصات فنی این پمپ بتن هوایی، لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعـه فرمـایید...

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل 49x-5rz

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل: 49X-6RZ

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
49X-6RZ 49 45 43.1 170 270
این پمپ بتـن مجهـز به سیستم انتقال قدرت Stiebelآلمــانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بـی سیم می باشد. جهـت مطالعه مشخصات فنی این پمپ بتن هوایی، لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعـه فرمـایید...

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل 52-6rz

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل: 52-6RZ

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
52-6RZ 52 47 37.3 180 270
این پمپ بتـن مجهـز به سیستم انتقال قدرت Stiebelآلمــانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بـی سیم می باشد. جهـت مطالعه مشخصات فنی این پمپ بتن هوایی، لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعـه فرمـایید...

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل 56-6rz

پمپ بتن هوایی زوم لایون مدل: 56-6RZ

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
56-6RZ 56 50.8 40.2 180 350
این پمپ بتـن مجهـز به سیستم انتقال قدرت Stiebelآلمــانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بـی سیم می باشد. جهـت مطالعه مشخصات فنی این پمپ بتن هوایی، لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعـه فرمـایید...

پمپ های بتن زمینی

پمپ بتن زمینی زوم لایون HTB 40.10.60 RS

پمپ بتن زمینی زوم لایون مدل: HBT 40.10.60 RS

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
HBT 40.10.60 RS 90 250 49 100 500
این مدل پمپ بتن زمینی ZOOMLIONمجهز به سیستم انتقال قدرت CUMMINSآلمانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بی سیم می باشد...

پمپ بتن زمینی زوم لایون HTB 60.16.174 RSU

پمپ بتن زمینی زوم لایون مدل: HBT 60.16.174 RSU

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
HBT 60.16.174 RSU 120 400 78 160 600
این پمپ بتن زمینی ZOOMLIONمجهز به سیستم انتقال قدرت DEUTZآلمانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بی سیم می باشد...

پمپ بتن زمینی زوم لایون HTB 80.14.174 RS

پمپ بتن زمینی زوم لایون مدل: HBT 80.14.174 RS

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
HBT 80.14.174 RS 140 400 78 160 600
این پمپ بتن زمینی ZOOMLION مجهز به سیستم انتقال قدرت DEUTZآلمانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بی سیم می باشد...

پمپ بتن زمینی زوم لایون HTB 100.18.195 RSU

پمپ بتن زمینی زوم لایون مدل: HBT 100.18.195 RSU

مدل دسترسی عمودی(m) دسترسی افقی(m) دسترسی در عمق (m) میزان پمپاژبتن (m3/h) میزان چرخش بوم (degree)
HBT 100.18.195 RSU 190 600 93 180 600
این پمپ بتن زمینی ZOOMLION مجهز به سیستم انتقال قدرت DEUTZآلمانو پمپ های هیدرولیک Rexrothآلمان و دارای ریموت کنترل بی سیم می باشد...

آسانسور کارگاهی

آسانسور کارگاهی زوم لایون

آسانسور کارگاهی زوم لایون

بار مجاز (Kg) قابلیت حمل نفر سرعت حرکت m/min برق مصرفیV/50HZ
4000 تا 1000 12 تا 48 36 49
جهـت مطالعه مشخصات فنی دستگاه آسانسور کارگاهی، لطفا به کاتالوگ دستگاه مراجعـه فرمـایید...