پارسیـان لیفتـراک لوتوس ماشین

عاملیت فروش و خدمات پس از فروش آسان خودرو کد-105

(سهامی خاص)
آسـان خـودرو
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فــروش اقســاطی
 پــرداخت اعتبــاری
 ارائه تسهیلات ویــژه
 فروش و خدمات پس از فروش جرثقیل های ZOOMLION
 در ظرفیت های 25 الی 220 تن
  با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 فروش و خدمات پس از فروش بیل هیدرولیک ZOOMLION
 همراه با وارانتی 1 سـاله یا2500سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 دامپتراک NHL
 در ظرفیت های 35-60-100 تن
 وارانتی 1 سـاله یا 5000 سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 فروش تاور کرین ZOOMLION
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله
 با ظرفیت های6-8-10-12-16 و 25 تن
 فروش و خدمات پس از فروش لودر چرخ لاستیکی FIXTECH-CG
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فروش اقساطی و پرداخت اعتباری

تماس با ما


شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، حدفاصل میدان صنعت و کوشش، بلوار فناوری، خیابان 106، شرکت پارسیان لیفتراک لوتوس ماشین
كدپستی : 7158194645
تلفـن : 37742929 و 38425555 و 38425480- 071
تلفـن همـراه: 09175557400
نمـابـر: 37742125 و 38425479- 071
سـامانه پیام کوتاه : 10009175557400
پست الکتـرونیـک: info@asankhodrofars.com
سـاعت کـارشـرکت: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 به صورت یکسره پنج شنبه 8 الی 12:30